·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Curs 2021-2022

Pagament

Quotes 2021-2022


 

OFERTA EDUCATIVA

Ensenyament Quota total Quota desglossada
Educació infantil 83 €/mes  73 € mensualitat més 10 e/mes en concepte de serveis, programes educatius, material escolar general i materila fungible.
Educació primària 83 €/mes  73 € mensualitat més 10 €/mes en concepte de serveis programes educatius, material escolar general i material fungible.
ESO 84'50 €/mes  73 € mensualitat més 11'50 €/mes en concepte de Science Bits, serveis, programes educatius, meterial escolar general i material fungible.
Batxillerat 108 €/mes  98 € mensualitat més 10 €/mes en concepte de serveis programes educatius, material escolar general i material fungible.
Cicle formatiu 84'50 €/mes

 75 € mensualitat més 9'50 €/mes en concepte de serveis, programes educatius, material escolar general i material fungible.

 No es paga matrícula ni cap altre rebut extraordinari per material

 

 

ACTIVITATS NO CURRICULARS

Menjador (el centre disposa de cuina pròpia)

  8'50 € alumnes fixes i 9'00 € alumnes esporàdics

Servei d'acollida 7'45 a 9 h

 

Quota mensual 35 € (descompte del 50% per a germans). Preu diari 3 €

AFA   Segons activitat (no hi ha quota fixa)