·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Escola

Organització


 

Equip directiu

 

Director: Jesús Abenza

Sotsdirector: Dolors Roca

Cap d'estudis infantil i primària: Alba López

Cap d'estudis secundària: Cristina Castellar

Coordinadora postobligatòria: Rosa Torres