·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Etapes

Laboratori

Batxillerat (Concertat)


El nostre objectiu és aconseguir que els nostres alumnes obtinguin una formació humana de qualitat basada en valors, una excel·lent preparació acadèmica i una bona orientació acadèmic-professional. Per això eduquem el nostre alumnat de forma integral, fomentant una bona relació entre alumne-família-escola.

 

COM TREBALLEM?

 • Grups reduïts que afavoreix a l'alumne per assolir els coneixements curriculars així com una maduresa acadèmica i personal.
 • Disposem de tots els recursos necessaris perquè l'alumne adquireixi el màxim d'autonomia possible i prengui les seves pròpies decisions.
 • Diferents itineraris en funció de les expectatives de futur dels alumnes. Currículums flexibles respecte a les matèries de modalitat i optatives, i comptem amb la col·laboració de l'IOC.
 • Una acció preparatòria bé per la Universitat o per Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Realitzem simulació de proves d'accés a la universitat. Som un centre que obtenim entre un 98 i un 100% d'aprovats a les PAU amb una mitjana superior a la de Catalunya.
 • Tutor individualitzat, tant amb el tutor de classe com per realitzar el treball de recerca.
 • Xerrades/tallers de professionals de diferents àmbits laborals, universitats i cicles formatius. Així com sortides curriculars.
 • Comunicació constant amb les famílies mitjançant reunions grupals, entrevistes individualitzades i a través de la intranet del centre.

 Programes que defineixen l'etapa de Batxillerat al nostre centre:

 • Programa multilingüe.
  • Batxillerat Dual nord-americà. La nostra escola col·labora amb Academia Corporation d'Estats Units. Aquest programa permet als nostres alumnes a obtenir la doble titulació del Batxillerat del nostre país i el batxillerat nord-americà.
  • A més de l'anglès impartim francès i, a través de l'IOC els nostres alumnes poden estudiar italià i alemany amb el suport dels nostres professors.
  • Estada a l'estranger per assolir competència lingüística en anglès. Aquestes estades permeten a l'alumne utilitzar un altre idioma en situacions reals. Això fa que els estudiants perdin la por a parlar-lo, desenvolupin una fluïdesa en l'ús de la llengua anglesa, guanyin confiança en si mateixos, mantinguin la motivació per continuar aprenent i coneguin una nova cultura.
 • Programa d'orientació acadèmic-professional.En aquest programa treballem perquè els nostres alumnes, en acabar els seus estudis al nostre centre, tinguin plena consciència de la situació del mercat laboral i que disposin de totes les habilitats i actituds necessàries per afrontar possibles canvis i poder adaptar-se a les noves situacions. Tot això ho aconseguiran després d'haver rebut el suport de tota la comunitat educativa.
 • Projecte educatiu fomentat en l'educació en valors. El desenvolupament del projecte educatiu promou l'educació en valors, imprescindibles per a fomentar persones íntegres i que, més enllà dels seus coneixements acadèmics, siguin capaços d'integrar-se en la societat que viuen i que els espera en el seu futur.

A més la nostra escola mostra el seu compromís social mitjançant el desenvolupament de projectes solidaris amb l'objectiu de sensibilitzar, conscienciar i implicar en ells a tota la comunitat educativa.

Al seu torn, la responsabilitat amb el medi ambient és un altre aspecte fonamental que el nostre centre té en compte, fomentant actituds que afavoreixin l'assoliment d'aquest objectiu.

 Itineraris que oferim i currículum

 • Batxillerat humanitats i ciències socials.
 • Batxillerat ciències i tecnologia.

Qualsevol dels dos batxillerat es pot combinar amb el  batxillerat dual internacional.