·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Etapes


3 Fotos

ESO


A l'Escola l'Esperança, l'objectiu principal de l'Educació Secundària Obligatòria és l'educació integral dels nostres alumnes, partint de la seva realitat i acompanyant-los en el procés per assolir unes competències bàsiques que els permetin accedir als estudis postobligatoris i els ajudi en el seu camí maduratiu.

 

VOLS SABER COM ÉS L'ETAPA DE L'ESO A LA NOSTRA ESCOLA?

 

 

COM TREBALLEM?

EL NOSTRE DIA A DIA:

 • La nostra comunicació amb les famílies és constant, mitjançant reunions grupals, entrevistes individualitzades i a través de la intranet del centre.
 • Tenim sempre presents les diverses capacitats del nostre alumnat, interessos i qualitats, afavorint la responsabilitat i l'autonomia.
 • Promovem la curiositat i el rigor científic, incorporant les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina d'aprenentatge, recerca i creació.
 • Acompanyem els alumnes al llarg de la seva formació, apostant per una orientació acadèmic-professional primerenca, continuada i de qualitat, que acompanyi els joves en la seva presa de decisions.
 • Fomentem el treball en equip i l'esforç a través de les noves metodologies i tenint com a eix vertebrador l'aprenentatge cooperatiu. Fem dos projectes interdisciplinaris per curs.
 • Eduquem la interioritat, promovent l'equilibri entre les 3 dimensions  de  la  persona:  la  individual,  la  social  i  la transcendental.
 • Insistim en l'educació mediambiental, potenciant la sostenibilitat i la cura del nostre planeta.
 • Impulsem el plurilingüisme competencial i integrador, amb  l'oferta  de  tres  llengües  estrangeres:  l'anglès,  el francès i l'italià. A més, les classes d'anglès estan sempre desdoblades per poder atendre la diversitat.
 • Valorem la pràctica de l'activitat física i el coneixement i divulgació de modalitats esportives en l'àmbit escolar, a més de formar en hàbits saludables.

 

 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

 • Complementària d'expressió artística:

Potencia la creativitat i l'experimentació amb diferents tècniques plàstiques.

 • Complementària d'informàtica i Mass Media: 

Pretén dirigir el nostre centre d'interès en el present, i en les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

 

 PROGRAMES:

 • PROGRAMA MULTILINGÜE: Preparació al Batxillerat Dual Internacional. 

La nostra escola col·labora amb Academia Corporation d'Estats Units. Aquest programa permet als nostres alumnes a obtenir la doble titulació del Batxillerat del nostre país i el batxillerat nord- americà.

 Trobareu més informació a l'arxiu adjunt que teniu a continuació.

 

 • PROGRAMA D'ORIENTACIÓ ACADÈMIC-PROFESSIONAL:

Aquest programa treballem perquè els nostres alumnes, en acabar els seus estudis al nostre centre, tinguin plena consciència de la situació del mercat laboral i que disposin de totes les habilitats i actituds necessàries per afrontar possibles canvis i poder adaptar-se a les noves situacions. Tot això ho aconseguiran després d'haver rebut el suport de tota la comunitat educativa.

 Trobareu més informació fent click aquí

 


Arxius: