·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Etapes

Educació Infantil


A l'escola l'Esperança, l'objectiu de l'educació infantil és proporcionar als infants aquelles situacions educatives que ens permetin el descobriment progressiu i creixement personal, a més de la formació d'una imatge positiva d'ells mateixos; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració en la societat. 

Donem molta importància als aspectes següents: 

  • Relació familia-escola
  • Procés de lectoescriptura
  • Especialitats d'anglès, informàtica i psicomotricitat
  • El joc: l'esbarjo és un temps molt important per a la socialització del nen

Multimèdia