·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Etapes

Educació Infantil


A l'Escola l'Esperança, l'objectiu de l'educació infantil és proporcionar als infants aquelles situacions educatives que ens permetin el descobriment progressiu i creixement personal, a més de la formació d'una imatge positiva d'ells mateixos; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració en la societat. 

COM ÉS UN DIA A INFANTIL A LA NOSTRA ESCOLA?

 

COM HO FEM?

EL NOSTRE DIA A DIA

 • Acollida per part de la tutora a la família i a l'infant abans d'iniciar el curs escolar.
 • Adaptació progressiva i adaptada a cada infant i la seva família.
 • Docència compartida.
 • Adquisició d'hàbits d'autonomia a través de rutines.
 • Sortides escolars trimestrals.
 • Participació activa de les famílies: festivitats, conta contes, festivals, tallers, etc.
 • Comunicació fluïda entre l'escola i la família a través d'entrevistes i la missatgeria interna de Clickedu.
 • Migdiada a P3 en l'espai migdia.
 • Acollida matinal i activitats extraescolars.
 • Comissió d'Atenció a la Diversitat amb mestra especialista.

 

ACOMPANYEM ELS INFANTS EN EL SEU DESENVOLUPAMENT I POTENCIEM LES SEVES HABILITATS

 • Material didàctic elaborat per l'equip docent.
 • Materials i propostes adaptades a les necessitats de l'alumnat.
 • Tallers d'experimentació científica amb equips internivell.
 • Treball per racons.
 • Joc simbòlic.
 • El joc: l'esbarjo és un temps molt important per a la socialització dels nens i nenes.
 • Educació socioemocional integrada a la rutina del Bon Dia.
 • Aula equipada amb diferents materials per realitzar les sessions de psicomotricitat.
 • Materials manipulatius per potenciar l'aprenentatge del llenguatge verbal i matemàtic.
 • Contacte amb la lectoescriptura des de P3.
 • Activitats per fomentar el treball cooperatiu.

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

ROBÒTICA: Experimentació i robòtica amb Bee-bots. 

 

MÚSICA LICEU: Iniciació als aprenentatges musicals del projecte Liceu.

 

THAT'S YOUR TIME: Anglès oral i HORA DEL CONTE: Eina per potenciar el gust per la lectura.

 

ARTS & CRAFTS: Taller d'expressió plàstica de manera creativa, manipulativa i experimental, amb l'anglès com a llengua vehicular.