·  TEL. 933 457 745 · EMAIL secretaria.esperanca@fep.cat
 · 

Etapes

Educació Primària


L'objectiu principal de la primària és l'educació integral dels nostres alumnes partint de la seva realitat i acompanyan-los en el procés per assolir unes capacitats bàsiques que els permetin desenvolupar-se en la vida quotidiana. 

Per aconseguir aquest objectiu: 

  • Atenem les diverses necessitats educatives dels nostres alumnes
  • Potenciem la participació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles
  • Potenciem les aptituts de respecte vers les persones i l'entorn
  • Potenciem la participació dels nostres alumnes en celebracions de festes tradicionals i pròpies
  • Volem que l'escola sigui dinàmica i serveixi per integrar els alumnes en la vida social
  • Donem molta importància a la dimensió transcendent de la persona, per això treballem l'educació en valors propis de l'humanisme cristià

Multimèdia